משלוח חינם עד הבית בקנייה מעל ₪299

בכל הזמנה של מוצרי רויאל קאר,תקבלי מגוון דוגמיות מפנקות להתנסות

קבלי הפתעה מפנקת מאיתנו באהבה לרכישה ראשונה באתר

מדיניות פרטיות

 1. אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באפליקציה ו/או באתר.
 1. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע הנאסף על ידנו, לרבות, המידע האישי (להלן: "המידע"), בעת שימושך באפליקציה ו/או באתר והשירותים המוצעים בהם (להלן:"שירותים"), לרבות הסבר על מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל, וכיצד אנו משתמשים בו.
 1. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באפליקציה ו/או באתר ("תנאי השימוש"). עצם השימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים, מהווה את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך, לרבות, אך לא רק, מידע אישי ומידע על אמצעי תשלום, כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. באם אינך מסכים עם מדניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש, הנך נדרש לחדול מיד מהגלישה באפליקציה ו/או באתר  והשימוש בשירותים המוצעים בהם.
 1. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת וחלה באופן שווה על כל המינים. עמכן הסליחה. השימוש בלשון יחיד ורבים אינו משנה מפרשנות הדברים.
 1. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באפליקציה ו/או באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות.
 1. האפליקציה ו/או האתר מהווים חנות מקוונת המציעה רכישת שירותים ומוצרים מסוגים שונים (להלן: "מוצרים") באופן מקוון, בכפוף לתנאים בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו.
 1. איסוף מידע- על מנת להצטרף לאפליקציה / לאתר ובין היתר להירשם ו/או לרכוש מוצרים ו/או להשתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי בו, הנך נדרשת למסור לחברה מספר פרטים אישיים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. לתשומת ליבך, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא ניתן להשתמש בשירותים ו/או לבצע רכישות.
 1. מידע אישי- במעמד הרישום כלקוח באפליקציה ו/או באתר תתבקש למלא טופס הרשמה ולספק פרטי מידע אישי ו/או מידע אישי של הישות העסקית המשפטית אשר בשמה אתה פועל,  הכולל גם פירטי אמצעי תשלום לצורך רכישת מוצרים. מלבד פרטי מידע אשר הנך מספק במעמד הרישום, ייתכן והחברה תאסוף, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מידע נוסף וגם מידע זה יהווה "מידע אישי" לצורך מדיניות פרטיות זו.
 1. מידע כוזב- הנך אחראי לכך שהמידע האישי וכן כל מידע אחר שיימסר לנו על ידך ו/או מטעמך, הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 1. זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך לשם בדיקת נכונות המידע, ואמינותו.

החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר במאגר מידע רשום, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. על מנת למנוע חשיפה ולהפחית את הסיכון, אנו ממליצים לך להחליף סיסמה בחשבון זה לפחות אחת ל-30 יום וכן לא לשמרה בדפדפנים במחשבים בהם הנך משתמש ו/או בטלפון חכם. אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מהחברה מלשמור את המידע האישי שלך מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

 1. מחיקת המידע מהמאגר- הנך רשאי בכל עת לדרוש שהמידע המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת: info@royalcare.co.il

או בדואר ישראל לכתובת: בצלאל 6, רמת גן.

מובהר בזאת כי משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים, דינה כבקשה להפסיק את השתתפותך בתור לקוח. למען הסר ספק,  אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

 1. שימוש במידע- בעת השימוש באפליקציה / באתר יכול שיצטבר מידע עליך לרבות בנושאים: נוהגים שלך, מידע שנקרא באתר, עמודים שנצפו, מיקומך הגיאוגרפי, ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע.

השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: 

כדי לתקשר עמך (לרבות באמצעות הודעת מסר קצר או הודעה אלקטרונית), באמצעות המכשיר הסלולארי שלך או בדרך אחרת לשם משלוח תכנים אשר אנו חושבים שעשויים לעניין אותך (לרבות דברי פרסומת אם ניתנה הסכמתך לכך);

כדי לשפר ולהעשיר את התכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באפליקציה / אתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים;

על מנת לאפשר קניית מוצרים דרך האתר ו/או האפליקציה,  מעקב אחר הביצועים ואופן השימוש שלך בהם, לצורך שיפור מתמיד של תפקודם, עיצובם ואיכות ומתן שירותים טכניים נוספים, ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו, לרבות :מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה, אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע.

הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;

משלוח התראות, והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;

לכל מטרה אחרת, הנדרשת לצורך ניהול מטיב, יעיל ותקין של האפליקציה / האתר על ידי החברה ובתנאי שהיא מפורטת במדיניות פרטיות זו ו/ או בתנאי השימוש.

 1. מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים כגון אלו המפורטים להלן:
 • כדי לענות לשאלותיך, צרכיך ודאגותיך, למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא;
 • לנותני שירותים, גם כאלו המצויים מחוץ לישראל, מטעם החברה ו/או שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה, לרבות בקשר עם האתר/האפליקציה, ביצוע העסקאות באמצעות האתר/האפליקציה, תמיכה ושירות לקוחות, שילוח ואספקה ו/או כל צורך עסקי אחר;
 • במקרה שתפר תנאי שימוש אלה או אם תבצע באמצעות האפליקציה / האתר ו/או בקשר עמם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך, לחברה ו/או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;
 • במקרים בהם החברה נדרשת לכך על פי חוק, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך ו/או את המידע אודותיך ו/או מידע אודות הישות בשמה פעלת, לצד שלישי ו/או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.
 1. דיוור ישיר- המידע האישי משמש גם לצורך משלוח של מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, ובעצם השימוש שלך באתר הינך נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים כאמור. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 03-5525445 או דרך האתר. אנו לא נמסור את המידע למפרסמים אחרים, יחד עם זאת, אנו שומרים לנו את הזכות להעביר מידע סטטיסטי על פעילות הלקוחות באתר האינטרנט שלנו.
 1. Cookies- האתר משתמש ב'עוגיות'(Cookies)  כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות שכבר מצויות במחשב בכל רגע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים מכל סוג שהוא על מנת לשמר ולשפר את האתר והשירות הניתן ללקוחות החברה ו/או לצרכים העסקיים שלה.

 1. אבטחת מידע- אבטחת המידע חשובה לנו ואנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו לטלפון הנייד / המחשב של המשתמשים מוטלת על המשתמשים בלבד, לרבות באמצעות התקנת תוכנות אנטי-וירוס ועדכונן השוטף.
 1. קישורים לאתרים אחרים- לעיתים אנו שמים באתר קישורים (Links) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט שאינם מופעלים על-ידנו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, עליך להיות מודע לכך שאנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות ו/או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים אחרים ו/או אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של  אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור ולכן הצעתינו היא כי תעיינו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
 1. ויתור- אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה ו/או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות ו/או גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר ו/או בנסיבות שאינן בשליטתנו הישירה והסבירה.
 1. יצירת קשר- בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות כתובת המייל שלנו info@royalcare.co.il ו/או
  בטלפון: 053-4251523.

 

 

בואי נהיה חברות

מצטרפות למועדון חברים
מקבלות
מוצר מתנה ברכישה ראשונה!
דילוג לתוכן